Lid worden

Project "Van Luther naar Bach"

Op zaterdag 24 februari 2018 geven wij een bijzonder concert rond Luther's muzikale erfgoed met medewerking van een drietal solisten en een begeleidingsensemble bestaande uit 6 strijkers, 3 hobo’s en fagot, (eventueel. hoorn),  en onze eigen pianist Rob van Heck achter het orgel. Dit concert stond oorspronkelijk gepland voor zaterdag 28 oktober 2017; door onvoorziene omstandigheden moest dit concert uitgesteld worden.

Aanleiding concert

Op 31 oktober 1517, aan de vooravond van het Allerheiligenfeest op 1 november, spijkerde Martin Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dit wordt gezien als het symbolische begin van de Reformatie. De reformatie heeft niet enkel religieusmaatschappelijke betekenis maar is ook zeer duidelijk muzikaal van belang. De invloed van Luther op de ontwikkeling van de protestants-christelijke muziek is niet te onderschatten. Zonder Luther zijn Schütz en Bach ondenkbaar. In dit concert wordt het muzikale erfgoed van Luthers reformatie belicht.

Thematiek van het concert

Het hoofdthema zal uiteraard zijn: de prachtige muziek die uit de reformatie voortgekomen is. Daarbij zal naar voren gebracht worden hoezeer de geest van Luther in Bach’s muzikale scheppen aanwezig is. Beide genieën deelden een fascinatie voor de dood en het toekomstig leven. De werken van het concert zullen inhoudelijk / theologisch verbonden worden door vertrouwen op God, reflectie op de dood en vooruitblik op een eeuwig leven. Het laatste inhoudelijk aspect, de vooruitblik op het eeuwige leven, sluit aan bij Luthers visie op de muziek. Luther beschouwde muziek op aarde niet enkel als een afspiegeling van de musica coelesta uit de makrokosmos (waarin de goddelijke harmonie bewaard is gebleven), maar ook als de voorsmaak van de muziek die gelovigen na de dood in de hemel zullen smaken; “alle gelovigen zullen dan samen met de goede geesten en engelen een hemelse cantorij vormen” (uitspraak van Johann Walther, Luthers vriend en muzikale medewerker).

Programma

 • M. Luther/L. Osiander, ‘Ein feste Burg ist unser Gott’
 • G.Ph. Telemann, ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ TWV 8:7
 • H. Schütz, ‘Die mit Tränen säen’ SWV 378 (aus: Geistliche Chormusik, 1648)
 • J.S. Bach, ‘Jesu, meine Freude’ BWV 227
 • J.S. Bach, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ BWV 140 (Kantate zum 27. Sonntag nach Trinitatis, 1731)
 • F. Mendelssohn Bartholdy, "Verleih uns Frieden gnädiglich"
 • Deze programmering belooft een mooi concert met kwalitatief zeer hoogstaande muziek.

  Projectleden

  Aanmelding voor dit project is niet meer mogelijk.

  Algemene informatie over het project

  Het concert heeft plaats op zaterdag 24 februari 2018, aanvang 20.00 uur, in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, 5632 EE Eindhoven.
  De generale repetitie staat voorlopig gepland op donderdag 22 februari 2018 om 20.00 uur, eveneens in de Johanneskerk.
  De vaste repetitieavond is de donderdagavond van 20.00 - 22.30 uur in het Wijkcentrum Fab28 aan de Fabritiuslaan 28 te Eindhoven.
  Er is een studiedag gepland op zaterdag 30 september van 10.00 uur tot 15.00 uur, eveneens in het Wijkcentrum Fab28
  De partituren worden zo nodig door het koor ter beschikking gesteld voor de duur van het project, zodat iedereen over dezelfde partituur beschikt. Deze kunnen ook via het koor worden aangeschaft (kosten € 15,--).
  Studiefiles per partij zijn beschikbaar resp. te vinden op internet.

  Voorwaarden

  Aan deelname zijn enkele voorwaarden verbonden:
  • regelmatige deelname aan de repetities;
  deelname aan de studiedag op zaterdag 30 september;
  deelname aan de generale repetitie;
  ter bestrijding van kosten wordt een eenmalige projectbijdrage gevraagd van € 50,--.

  (Pagina laatst bijgewerkt op 21 november 2017)